Воскресенье, 26.03.2023, 12:39
Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід

Територіальний відділ освіти Комунарського району ДОН ЗМР

Головне меню
Форма входу
Рубрики
Документи про освіту [3]
Замовлення документів на освіту
Виховна система [2]
Організація виховної роботи в школі
Зовнішнє незалежне оцінювання [6]
Пошук
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

FAQ

Головна » FAQ [ Додати питання ]

Документи про освіту [3]
Замовлення документів на освіту
Виховна система [2]
Організація виховної роботи в школі
Зовнішнє незалежне оцінювання [6]

Вiдповiдно до листа Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації від 25.03.04. № 02/558 „Про порядок замовлення дублікатів документів про освіту державного зразку” встановлюється порядок замовлення дублікатів документів про освіту, алгоритм якого визначений наказом відділу освіти Комунарської районної адміністрації від 10.04.2007р. № 169 «Про порядок замовлення дублікатів документів про освіту державного зразку»Безпосередньо керівником закладу освіти на основі заяви громадянина, що звернувся з проханням про видачу дублікату, видається наказ по загальноосвітньому закладу про видачу дубліката, оформлюється архівна довідка, заповнюється відповідна форма (наказ МОН України від 10.12.2003 № 811 – додаток 22). До пакету документів додається платіжне доручення, надане громадянином, і документи, що підтверджують втрату громадянином документа про освіту (довідка з органів МВС України, оголошення в засобах масової інформації про загублений документ).

                Порядок замовлення документів про освіту встановлюється вiдповiдно до постанови Кабінету Мiнiстрiв України вiд 12.11.1997 № 1260 « Про документи про освіту та вченi звання” та наказу Мiнiстерства освiти i науки України від 10.12.2003р. № 811 «Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка», зареєстрованого в Мiнiстерствi юстиції України 16.02.2004р. № 201/8800.

На виконання наказу Мiнiстерства освiти i науки України від 10.12.2003р. № 811 «Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка» заповнення випускниками для замовлення документів про освіту Анкет встановленого зразку є обов’язковим, здійснюється особисто і власноруч випускником, завіряється підписом випускника, підписами його батьків. До анкети додається копія ідентифікаційного коду, копія першої сторінки паспорта (для учнів 11-х класів), копія першої сторінки паспорта одного з батьків випускника (для учнів 9-х класів). Анкети зберігаються в навчальному закладі протягом року після видачі випускникам документів про освіту.

 


Навчальні заклади, які формують виховну систему раціонально-пізнавальної орієнтації (гімназія № 6, НВК № 7, НВК № 23), спрямовують основну діяльність на процес розвитку особистості учня через розвиток інтелектуальної сфери: участь у конкурсах, дослідженнях, інтелектуальних змаганнях, конференціях різних рівнів, розробка та реалізація суспільно-корисних проектів.

Навчальні заклади, які формують виховну систему соціально орієнтації (ЗОШ № 14, ЗОШ № 17, ЗОШ № 80, ЗОШ № 84, НВК № 88, ЗОШ № 90, ЗОШ № 97, ВЗОШ № 20), розглядають виховання як цілеспрямований процес соціалізації особистості учня: розвиток учнівського колективу і соціально адаптованої особистості шляхом включення до КТС, спільної праці, активне залучення родини до виховання дітей.

Навчальні заклади, які формують виховну систему індивідуально-особистісної орієнтації (ЗОШ № 38, НВК № 70, НВК № 110), базовими принципами освітньо-виховної діяльності визначають принципи педагогічної підтримки самовизначення і саморозвитку особистості учня: створення умов для реалізації можливостей кожного учня, толерантність, гідність, творчість.    

Навчальні заклади, які формують виховну систему культурно-моральної орієнтації (гімназія № 8, ЗОШ № 83, НВК № 103, гімназія № 107), визначають виховання як процес проживання і інтеграції цінності культури в спеціально створеному соціально-культурному середовищі.


З метою здійснення раціонального планування діяльності педагога-організатора відділ освіти рекомендує такі структурні підрозділи плану роботи: «Організація загальношкільних заходів», «Методична робота» (підготовка та розробка сценаріїв, робота над темою самоосвіти), «Співпраця з органами учнівського самоврядування» (заняття з лідерами, графік зустрічей з підрозділами учнівського самоврядування), «Організація співпраці з позашкільними закладами» (із закладами додаткової освіти, позашкільними установами культури та мистецтва). Починати планування слід з визначення мети діяльності, завдань на поточний навчальний рік, пріоритетних напрямків діяльності педагога-організатора відповідно до пріоритетів виховної системи школи.


Так, але для кожного тесту відповідність між оцінками за 12-бальною шкалою і шкалою 100-200 балів буде своєю, оскільки схеми оцінювання за 12-бальною шкалою розробляються предметними екзаменаційними комісіями з урахуванням різних факторів, передусім специфіки предмета, державних стандартів і критеріїв оцінювання, статистичних характеристик виконання тестових завдань і тесту в цілому.


Так. Учасник тестування матиме можливість самостійно розрахувати свою оцінку за 12-бальною шкалою після перевірки всіх робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання та затвердження предметними екзаменаційними комісіями таблиць перерахування тестових балів учасника в оцінки за 12-бальною шкалою. Ці таблиці буде розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.


Так. Учасник тестування матиме можливість самостійно розрахувати свою оцінку за 12-бальною шкалою після перевірки всіх робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання та затвердження предметними екзаменаційними комісіями таблиць перерахування тестових балів учасника в оцінки за 12-бальною шкалою. Ці таблиці буде розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.


Оцінка за 12-бальною шкалою є критеріальною. Вона відображає ступінь відповідності навчальних досягнень учасника тестування стандартам освіти і критеріям оцінювання. Схему оцінювання за 12-бальною шкалою розробляють предметні екзаменаційні комісії на основі державних стандартів освіти, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, статистичних даних результатів тестування та характеристик тестових завдань. Схема оцінювання (таблиця перерахунку тестових балів у 12-бальну шкалу) затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти. У складі предметних експертних комісій – головні спеціалісти Міністерства освіти і науки України з відповідних навчальних предметів, співробітники Академії педагогічних наук України, викладачі провідних вищих навчальних закладів, авторитетні вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, методисти Українського центру оцінювання якості освіти. Склад предметних екзаменаційних комісій затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти.


Так, але для цього необхідно знати свій тестовий бал. Учасник тестування зможе самостійно обчислити свій тестовий бал з предмета як арифметичну суму балів за виконані завдання тесту, якщо він пам’ятає свої відповіді. Для цього на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде розміщено правильні відповіді на всі запитання тестів за всіма варіантами і кількість балів за кожну правильну відповідь. Свої тестові бали можна перевести в оцінку за шкалою 100-200 балів на основі таблиці перерахування тестових балів, яку також буде розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти після перевірки всіх робіт і проведення шкалювання.


Так, але для цього необхідно знати свій тестовий бал. Учасник тестування зможе самостійно обчислити свій тестовий бал з предмета як арифметичну суму балів за виконані завдання тесту, якщо він пам’ятає свої відповіді. Для цього на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде розміщено правильні відповіді на всі запитання тестів за всіма варіантами і кількість балів за кожну правильну відповідь. Свої тестові бали можна перевести в оцінку за шкалою 100-200 балів на основі таблиці перерахування тестових балів, яку також буде розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти після перевірки всіх робіт і проведення шкалювання.


Оцінка результатів за шкалою 100-200 балів здійснюється автоматично за допомогою комп’ютерної програми.

Шкала 100-200 балів є:

– рейтинговою, тобто учасник, який набрав з даного предмета більше тестових балів, отримає вищу оцінку за шкалою 100-200 балів, ніж учасник, який набрав з даного предмета меншу кількість тестових балів;

– справедливою, тому що учасники, які набрали однакову кількість тестових балів, отримають однакову оцінку за шкалою 100-200 балів;

– стандартизованою, тобто розподіл учасників за цією шкалою буде практично однаковим з різних предметів тестування, різних сесій тестування, різних років тестування, що забезпечить можливість приймальним комісіям порівнювати результати учасників зовнішнього оцінювання різних сесій, різних років, з різних предметів тестування тощо;

– нормалізованою: середнє значення результатів учасників з кожного предмета дорівнює 150 балам, а середнє квадратичне відхилення результатів дорівнює 15, це забезпечує зрозумілу інтерпретацію результатів (наприклад, якщо оцінка учасника більше 150, то це означає, що його результат такий самий, як у 50% учасників тестування з цього предмета).

Шкала 100-200 балів забезпечує більшу роздільну здатність оцінки при значеннях, що близькі до кінцевих (100 і 200 балів). Це дозволяє приймальним комісіям ВНЗ приймати більш виважені рішення щодо зарахування до вищих навчальних закладів учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які мають напівпрохідний бал (у ВНЗ з великим конкурсом).